Copyright
© Op alle content van deze site rust het auteursrecht en het beeldrecht gedeponeerd bij Almere DEZE WEEK.

Disclaimer
De informatie op de website van ADW TV wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld en ADW TV streeft naar de grootste mate van volledigheid in het verschaffen van informatie.
ADW TV kan echter geen garantie geven dat deze informatie volkomen juist is en/ of blijft. Bezoekers van de website van ADW TV kunnen dan ook geen rechten ontlenen aan de publicaties op de website. ADW TV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die direct of indirect ontstaat als gevolg van het gebruik of als gevolg van de onmogelijkheid van het gebruik van door ADW TV op de website gepubliceerde informatie.
Niets van de op de website gepubliceerde gegevens mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/ of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van ADW TV.
Alle rechten zijn voorbehouden.
Iedereen die zich toegang verschaft tot de website van ADW TV wordt geacht op de hoogte te zijn van het hierboven vermelde.