Politiek

Grote grazers in raad

In de gemeenteraad van 12 april werd gesproken over de Oostvaardersplassen. De PVV diende een motie in en botste met de Partij voor de Dieren.

Verkiezingsdebat opent ogen politici

Almere DEZE WEEK, de Stichting Abri en de Gemeente Almere organiseerden 14 februari een verkiezingsdebat over het thema zorg. In een bomvolle zaal vonden ferme discussies plaats.

Dag van democratie in stadhuis

In het stadhuis presenteerden de politieke partijen zich aan de Almeerse bevolking. Organsiaties en Almeerders konden moties aan politieke partijen aanbieden. Later deze week zal blijken welke moties op de politieke markt aan de orde komen.

Betrek jongeren bij politiek

De gemeenteraad wil jongeren betrekken bij de politiek. Bij een ronde tafel gesprek op de politieke markt van 5 oktober gingen politici met jongeren hierover in gesprek.

Tweede Kamerlid Bente Becker

Tweede Kamerlid Bente Becker (VVD) was op schoolbezoek in Almere. De politica is van oorsprong Almeers en het weerzien met haar geboortestad voelde goed. “Ik zie dat hier met veel passie gewerkt wordt.”

Floriade brengt mensen aan het werk

Uitzendbureau Randstad is de eerste marktpartij die aanhaakt bij de Floriade. De gemeente brengt samen met het UWV en Randstad Uitzendbureau 340 mensen met afstand tot de arbeidsmarkt via de Floriade aan het werk. Een interview met Wethouder Froukje de Jonge (CDA) en Inge Dijkstra van Randstad.

Share This